Back
Användarens profilbild

Marie Wessel

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden samt åtar sig uppdrag som såväl partsbiträde som boutredningsman och bodelningsförrättare.

2 Kurs
0 Student

Author