Back
Användarens profilbild

Johan Gadd

Advokat och partner hos AG Advokat. Har en lång och omfattande erfarenhet av projektledning och juridiskt arbete inom transaktioner, fastighetsrätt, finansiering och bolagsrätt. Johan har sedan mitten av nittiotalet biträtt svenska och internationella bolag, institutioner, banker och fonder med inriktning mot fastighetsinvesteringar.

0
0

    Author