Back
Användarens profilbild

Jens Lindborg

Jens Lindborg arbetar som advokat (Advokaterna Hurtig & Partners) och adjungerad universitetsadjunkt (Örebro universitet). Han har tidigare varit rådman, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, hovrättsassessor, adjungerad ledamot i hovrätten, tingsfiskal, hovrättsfiskal och tingsnotarie. Jens har också tjänstgjort som legal advisor åt svensk kontingentchef i Afghanistan (FS15) och åt EU:s styrkechef (ME02 FHQ) i farvattnen utanför Somalia. Han har skrivit flera juridiska artiklar inom olika områden och trivs väl i föreläsarrollen.

1 Kurs
0 Student

Author