Back
Användarens profilbild

Jan Kleerup

Jag är verksam med alla skattefrågor rörande moms, allmän rådgivning, processer, kurser, föredrag, artiklar, böcker med mera berättar Jan Kleerup. Mina analyser avser normalt rättsfall från EU-​domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen som avser moms.

Med över 40 års erfarenhet av momsfrågor känner Jan väll till vilka utmaningarna inom området är.

Det är fortfarande en stor utmaning att få ekonomiansvariga på företag och hos organisationer och myndigheter att förstå hur momssystemet är uppbyggt, säger han. De mest besvärliga frågorna inom momsområdet är kopplade till bygg- och fastighetsområdet, finansiella sektorn och internationella handel med varor och tjänster.

Det är också fastigheter och byggverksamhet som är Jans specialområde inom momsområdet.

Jan Kleerup är även en uppskattad författare av expertanalyser i JP Momsnet. En tjänst Jan menar är bra för att lätt kunna hitta relevanta rättsfall.

Jag uppskattar den suveräna bevakningen av svensk rättspraxis vad gäller moms samt praxis från EU-​domstolen, avslutar Jan med att berätta.  

1 Kurs
0 Student

Author