Back
Användarens profilbild

Christina Ramberg

Christina Ramberg är professor sedan 1998, numera vid Stockholms universitet, och har skrivit många böcker och artiklar om avtals- och kontraktsrätt samt elektronisk handel. Hon har varit verksam som domare i Hovrätten för Västra Sverige och under fem år på advokatfirman Vinge. Hon är verksam som skiljeman i svenska och internationella förfaranden.

1 Kurs
0 Student

Author