Back
Användarens profilbild

Björn Hurtig

Advokat
Advokat som uteslutande ägnar sig åt straffrätt. Björn har stor erfarenhet av att arbeta med och mot medicinsk expertis och kriminaltekniker, han föreläser även regelbundet för advokater, poliser m.fl.

0 Kurs
0 Student

    Author